TEKONURMEN RAKENNE

Tekonurmen rakennetta ja täyttöainetta voidaan säädellä siten, että ne ovat optimaaliset nurmen käyttötarkoitukseen (tietty laji yms.). Koska tekourmikenttä koostuu useista eri tekijöistä, puhummekin usein tekonurmi systeemistä. Ammattitaitoinen henkilökuntamme opastaa sinua oikean rakenteen valintaan.

 

Kentän optimaalinen jousto voidaan saavuttaa erilaisilla vaihtoehdoilla. Kaikilla rakenteilla pyritään siihen, että kentän pinnasta mitattava jousto on samanlainen kuin se olisi luonnonnurmellakin.

 

Eri rakenne vaihtoehtoja :

• Nurmi hiekkatäytöllä

• Nurmi hiekka- ja kumitäytöllä

• Nurmi hiekka- ja kumitäytöllä, alapuolisella joustokerroksella

 

Parantaaksemme tuotteidemme käyttäjäystävällisyyttä testaamme jatkuvasti erilaisia nurmilaatujen prototyyppejä omassa testauslaboratoriossamme, jossa on testausmahdollisuudet kaikille tekonurmille asetettaville vaatimuksille kuten: UV-säteilyn kesto, kulutuksen kesto (Lisport) ja vetolujuuden mittaus. Testilaitteistolla kerätään myös tietoa esimerkiksi eri täyttöaineiden käyttäytymisestä ajan kuluessa. 

 

Valikosta löydät tarkempaa tietoa tekonurmi systeemin eri komponenteista.