HOITO JA KUNNOSSAPITO

Jokainen pelialusta tarvitsee huoltotoimenpiteitä säilyäkseen hyvänä, myös tekonurmet. Hoidon määrän tarve on kuitenkin aina yksilöllinen ja siihen vaikuttavat mm. ympäristötekijät (esim. lähistöllä olevat puut), kentän käyttötunnit sekä käytettävät raaka-aineet. Tämän vuoksi hoidon tarpeen määrittely on usein vaikeaa. Hoito tulisi myös olla säännöllistä ja toimenpiteet tehdä ennen kuin ongelmia kentällä esiintyy.

 

Viikoittaiseen hoitoon Saltex Oy on valmistanut harjalanan, missä on mukana täyttöaineen ilmaukseen tarvittava yksikkö. Näin erillistä hoitokertaa ilmaukselle ei tarvitse suorittaa ja toimenpide tapahtuu säännöllisesti harjauksen yhteydessä.

 

Muiden toimenpiteiden arviointiin olemme kehittäneet ainutlaatuisen Fieldman-mittalaitteen. Laitteella voidaan helposti testata kentän kimmoisuus, vakaus ja energian palautuminen. Testauksen suorittamiseen ei tarvita ammattihenkilökuntaa, vaan testin voi tehdä kentän hoitohenkilöt itse. Tulokset raportoidaan internetin kautta Saltexin tietokantaan. Saltex Oy on ainoa tekonurmialan yritys, joka tarjoaa tälläista laitetta kentän hoitohenkilökunnalle.

 

Toimitamme myös tarvittaessa kevyen testilaitesarjan, jolla voidaan helposti mitata mm. täyttöaineen rakennevahvuus sekä pallonrullaus. Laitteella saadut arvot ovat vertailukelpoisia jalkapallokentillä käytettävien testausstandardien tärkeimpiin testeihin ja ne ovat osana kaikissa jalkapallokenttien standardeissa. (FIFA, Nordic, DIN yms.)

 

 

FIFA LISÄÄ VAATIMUKSIA KENTÄN HUOLTOON

 

Tekonurmen markkinoinnissa on aika ajoin virheellisesti käytetty argumenttinä kentän "hoitovapautta". Vaikka tekonurmen hoito onkin vähäistä verrattuna luonnonnurmeen, tarvitsee myös tekonurmi huoltotoimenpiteitä. FIFA on lisännyt standardiin ehdon, että nurmen toimittajan tulee toimittaa riittävä mittauslaitteisto kentän omistajalle sekä kouluttaa huoltohenkilökunta. Tämä on ehto kentän viralliselle hyväksynnälle.


Saltex Oy on ensimmäinen yritys joka voi toimittaa edistyksellisen laitteen kaikkein tärkeimpien kentän ominaisuuksien mittaukseen, sekä Internet-pohjaisen lokikirjan josta kentän kehitystä ja käyttäytymistä voidaan seurata ja tarvittavat toimenpiteet ennakoida.

 

maintenance_guide_fifa.jpg (Maintenance Guide Fifa -banneri)

maintenance_guide.jpg (Maintenance Guide -banneri)