TÄYTTÖAINE

Jalkapallonurmen täyttöaineina on yleensä hiekka ja kumirouhe. Kumirouhetta on saatavilla eri laatuisina ja värisinä. Kumirouheen laadulla, raekoolla ja raekäyrällä on suuri vaikutus kentän joustoarvoihin.

 

Saltex Oy tarjoaa 4 eri täyttöaine vaihtoehtoa: SBR, TPE-O, Tasarakeinen TPE-O ja EPDM.

 

 

SBR - KUMI

 

SBR- kumi on auton renkaista rouhittua kumirouhetta. Tämä kumi on käytetyin kumilaatu tekonurmissa. Tekonurmien yleistyttyä jalkapallokäytössä, on myös SBR kumien laatu parantunut huomattavasti alkuajoista. Rouhinnassa syntyvä hienoaines, renkaiden kudokset ja muut epäpuhtaudet, seulotaan pois. Liian pieni raekoko tai väärä raejakautuma aiheuttaa kentän kovettumista ja heikentää vedenläpäisyä.

 

Hyvälaatuiset SBR kumit täyttävät ympäristöstandardin
DIN 18035-7.

 

SBR-kumin hyvät puolet:

+ hyvät joustoarvot

+ hinta

+ säilyttää jousto-ominaisuudet hyvin eri lämpötiloissa

 
kumirouhe_SBR.jpg (Täyttöaine - SBR)

SBR

EPDM-KUMI  

 

Kun käytetään värillisiä kumirouheita, on kumin perusraaka-aine lähes aina EPDM kumi. Kumiin voidaan, tarvittaessa lisätä palonsuojaus. EPDM kumia valmistetaan useisiin eri käyttötarkoituksiin ja esim. yleisurheilukentälle valmistettu EPDM kumi on liian kova tekonurmille. Käytettäessä EPDM kumia, tulee se olla tarkoin valittu. Kumin pitää olla valmistettu nimenomaan tekonurmen täyttöaineeksi. Saltex Oy opastaa oikean kumilaadun valinnassa.

 

Hyvälaatuiset EPDM kumit täyttävät ympäristöstandardin
DIN 18035-7.

 

EPDM-kumin hyvät puolet:

+ mahdollisuus saada eri värisinä

+ mahdollisuus lisätä palonsuojaus

+ tekonurmiin valmistetuissa EPDM kumeissa hyvä joustoarvo

 
kumirouhe_EPDM.jpg (Täyttöaine - EPDM)

EPDM

TPE-O -KUMI

 

TPE eli termoplastinen elastomeeri on kumimainen, pehmeä ja hyvin kulutusta kestävä materiaali , jota voidaan kierrättää. TPE-O -kumirouhetta voidaan valmistaa rouhimalla (TPE-O) tai tasarakeisena (tasarakeinen TPE-O). Termoplastiset kumit valmistetaan erikseen urheilukäyttöä varten joten niihin saadaan optimoitua juuri oikeat ominaisuudet. Käytettävät materiaalit ovat ympäristöystävällisiä. TPE-O materiaalit ovat moderneja ja monikäyttöisiä, ne ovat tällä hetkellä viimeisin kehitystulos täyttöaine markkinoilla. TPE-O kumia on saatavana useissa eri väreissä ja muodoissa.

 

Hyvälaatuiset TPE-O kumit täyttävät ympäristöstandardin
DIN 18035-7.

 

Termoplastisen kumin hyvät puolet:

+ mahdollisuus saada eri värisinä

+ mahdollisuus saada eri muotoisina

+ mahdollisuus lisätä palonsuojaus

+ hyvä joustoarvo

 
kumirouhe_TPO.jpg (Täyttöaine - TPO)

TPE-O


kumirouhe_TPOT.jpg (Täyttöaine - TPO tasa)

Tasarakeinen TPE-O