LAATU

AVAINASEMASSA LAADUKAS TOIMINTA


Kansainvälisenä yrityksenä, toiminnan ja tuotteiden korkea laatu ovat Saltex Oy:lle avainasemassa ja laadun kehittämistä onkin toteutettu systemaattisesti yrityksen perustamisesta lähtien. Saltex Oy on keväällä 2010 sertifioitu ISO 9001:2008 - standardin mukaan ja yrityksen laatujärjestelmä noudattaa sen asettamia vaatimuksia. Laadun kehittämistä toteutetaan yrityksen kaikilla tasoilla ja kaikessa toiminnassa.

 

Saltex Oy:n toiminta perustuu laadukkaisiin tuotteisiin ja pitkään kokemukseen alalta. Jatkuva laaduntarkkailu ja kehitystyö kuuluvatkin tärkeänä osana yrityksen toimintaan. Vahva ammattitaito, pitkät perinteet ja jatkuva kehitystyö ovatkin tehneet yrityksestä alansa edelläkävijän.

 

Laadun suunnittelu juontuu yrityksen strategiasta, jonka mukaisesti ammattitaitoinen henkilökunta, vastuullinen asiakaspalvelu ja luotettavat tavarantoimittajat ovat edellytyksiä laadukkaalle toiminnalle ja edesauttavat pitkäaikaisten asiakas- ja yhteistyösuhteiden muodostumista sekä ylläpitoa. Yritys on sitoutunut jatkuvaan toiminnan kehittämiseen ja myös henkilöstöä pyritään kouluttamaan jatkuvasti.

 

Saltex Oy:n laadun kehittäminen perustuu yrityksen laatupolitiikkaan, laatutavoitteisiin, tuotekehittelyyn ja pitkäkestoisten asiakassuhteiden hyvään hoitoon ja yhdessä kehittymiseen asiakkaan kanssa. Laatu huomioidaan yrityksen kaikissa toimeksiannoissa ja asiakassuhteissa. Tuloksena tästä on saavutettu asiakkaiden luottamus ja pitkäaikaiset yhteistyösuhteet. Yrityksen toiminnan laatua arvioidaan ja suhteutetaan asetettuihin laatutavoitteisiin, joiden toteutumista seurataan. Valmistettavien tuotteiden laatua valvotaan tarkasti ja tuotteet tarkastetaan aina ennen asiakkaalle luovutusta.

 
 
ISOAAA2016.png (ISOAAA2016)
 
ESTO Full Member small.jpg (ESTO full member small)
 
perulogo-small[1].png (tilaajavastuu)